კონტაქტი

თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრი
(მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე)

მისამართი:
რუსთაველის გამზირი 6
თბილისი, საქართველო

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე